Δημιουργία διαδραστικού περιβάλλοντος λήψης παραγγελιών επιχείρησης μέσω Web και αυτοματοποιημένης σχεδίασης
Μπάμπας Δημήτριος Ιωάννη
2007

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr