Ανάπτυξη αλγορίθμου βασισμένου στην τυχαιότητα για μελέτη χαρακτηριστικών και αξιολόγηση κινήσεων στο σκάκι
ΞάφηΑφροδίτη
2010

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr