Ανίχνευση κοινοτήτων σε γράφους: Συγκριτική μελέτη και εφαρμογή σε γράφους από δεδομένα Web 2.0
ΠλούταρχοςΣπυρίδωνος
2011

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr