Υλοποίηση συστήματος βάσης δεδομένων και διαδικτυακού περιβάλλοντος εργασίας για το "Ζωολογικό μουσείο" του τμήματος βιολογίας του ΑΠΘ
Δρακάκης Γεώργιος
2007

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr