Θέματα Διπλωματικών 2011-2012

oswinds

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο της διδάσκουσας :
Τετάρτη 12/10, ώρες 12:30‐14:00 & Τετάρτη 19/10, ώρες : 12:00‐14:00
Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει μέχρι
*** ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ***
να στείλει με e‐mail στη διεύθυνση gtheocha@rect.auth.gr (κα Θεοχάρη) τα ακόλουθα:

1. Ονοματεπώνυμο ‐ ΑΕΜ
2. Σειρά προτίμησης διπλωματικών εργασιών
3. Αναλυτική Βαθμολογία ‐ Αριθμός μαθημάτων που απομένουν για πτυχίο
4. Επίπεδο σε γλώσσες προγραμματισμού (Java, C++ ,κλπ)
5. Επίπεδο γνώσης αγγλικών
6. Άλλες γνώσεις (π.χ. αναφορά σε γνώση ειδικών γλωσσών προγραμματισμού ή άλλων εργαλείων)

Comments Off