Μελέτη Στόχευσης Χρήσης και Ανάλυση Οικονομικής Δραστηριότητας στο Δίκτυο Συναλλαγών του Bitcoin
Μπακαβός Αστέριος Μιλτιάδη
2014

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr