Μοντέλα διάδοσης και μετάδοσης ιών για διάδοση πληροφορίας και καητγοριοποίηση χρηστών σε κοινωνικά δίκτυα
Παπαδόπουλος Δημήτριος Ιωάννη
2013

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr