Πέρα από την ακρίβεια: ανάπτυξη και αξιολόγηση προτασιακών αλγορίθμων βάσει των μετρικών ποικιλίας και κάλυψης
Χατζηχαραλάμπους Ευάγγελος Αντωνίου
2014

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr