Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων μιας “έξυπνης πόλης”
Μπάρος Χρήστος Φίλιππου
2013

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr