Συναισθηματική Ανάλυση και Οπτικοποίηση ʼποψης Web 2.0 Χρηστών.: Μια Εφαρμογή για Κινητές Συσκευές.
Jeffrey Devin-Sylvester.
2013

auth logo

Location & Contact

Department of Informatics
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki GR-54124

t  | (+30) 2310 998415
e | oswinds@csd.auth.gr